Paprastoji gumbenė
Kiti daugiamečiai augalai

Phlomis tuberosa

Paprastoji gumbenė

3,00