juodasis-cemerys
Kiti daugiamečiai augalai

Veratrum nigrum

Juodasis čemerys

6,00