Dvokiančioji blakėžudė
Kiti daugiamečiai augalai

Cimicifuga foetida

Dvokiančioji blakėžudė

3,00