'Baltas Skambesy'

‘Baltas Skambesy’ (Vamzdelinis hibridas)

‘Baltas Skambesy’ (Vamzdelinis hibridas)

10,00 

Išparduota

Aukštis – 140 cm