Phlox-‘Viktoriya‘

‘Viktoriya‘

Phlox - Flioksai

‘Viktoriya‘

6,00 

Žiedai nemaži, ryškiai purpuriniai. A – 75-85 cm

Kategorija: